AFMELDREGELS

 1. Uitnodigingen voor wedstrijden worden circa 3 tot 4 weken van te voren op de website van Van Vliet Barracuda geplaatst onder het kopje 'Wedstrijdzwemmen' – 'Wedstrijden'. De (Ouder(s)/Verzorger(s) van de) zwemmers dienen zich op de hoogte te stellen van de uitnodigingen op de website.
 2. Tevens wordt de uitnodiging verstuurd naar het bij de zwemcommissie bekende e-mailadres.
 3. Bij de uitnodiging wordt aangegeven tot welke datum afgemeld kan worden. Afmelden kan uitsluitend door invulling van het afmeldformulier op de website onder het kopje 'wedstrijden' (button: Afmelden). Afmelding op andere wijze wordt niet geaccepteerd.
 4. De zwemmer dient zich persoonlijk  voor iedere wedstrijd afzonderlijk af te melden, ook als de zwemmer te kennen heeft gegeven dat hij/zij een (langere) tijd niet kan deelnemen aan wedstrijden (denk hierbij aan tentamens/examens). De zwemmer blijft zelf verantwoordelijk voor tijdige afmelding.
 5. De zwemmer kan zich ook voor één bepaalde slag/afstand afmelden.
 6. Indien de zwemmer zich na de uiterste afmelddatum afmeldt (tussen 3 dagen en 24 uur vóór aanvang van de wedstrijd), wordt de zwemmer met de code ‘AFGEM’ op de uitslag vermeld. De zwemcommissie kàn in dit geval wedstrijdkosten in rekening brengen. Een eventuele eigen bijdrage – in geval van een betaalwedstrijd - blijft in dit geval wel verschuldigd.
 7. a
  In geval van een regiowedstrijd (Miniorenwedstrijd, Swimkickwedstrijd, Niveauwedstrijd, Regiocompetitie, Lange afstandkampioenschap, Regiokampioenschappen, Sprintkampioenschappen e.d.) geldt de standaard KNZB-regel:
  Indien de zwemmer zich binnen 24 uur vóór aanvang van de wedstrijd danwel tijdens de wedstrijd afmeldt, wordt de zwemmer met de code 'NG' op de uitslag vermeld. De KNZB legt in dit geval een boete op die door de zwemcommissie aan de zwemmer zal worden doorberekend, verhoogd met een bedrag aan wedstrijdkosten. Een eventuele eigen bijdrage - in geval van een betaalwedstrijd - blijft in dit geval ook verschuldigd.
  b
  In afwijking van de onder 6.a genoemde standaard KNZB-regel geldt voor de overige wedstrijden (vierkampen, meerkampen, LAC, verenigingscompetitie e.d.) het navolgende:
  Indien de zwemmer zich binnen 24 uur vóór aanvang van de wedstrijd danwel tijdens de wedstrijd afmeldt, wordt de zwemmer met de code ' AFGEM' op de uitslag vermeld. De KNZB legt in dit geval geen boete op. Een eventuele eigen bijdrage -in geval van een betaalwedstrijd- blijft in dit geval wel verschuldigd.
 8. Indien de zwemmer zich helemaal niet afmeldt van de wedstrijd, wordt de zwemmer met de code ‘NGZA’ op de uitslag vermeld. De KNZB legt in dit geval een boete op die door de zwemcommissie aan de zwemmer zal worden doorberekend, verhoogd met wedstrijdkosten en een boete namens de vereniging. Een eventuele eigen bijdrage – in geval van een betaalwedstrijd - blijft in dit geval ook verschuldigd.
 9. Een zonder kennisgeving afwezige zwemmer zal door de ploegleiding niet op de ziekbrief vermeld worden.
 10. De opgelegde boete dient binnen 14 dagen na verzending van de e-mail waarin de boete wordt opgelegd te worden betaald. Indien de boete niet binnen deze termijn wordt voldaan, ontvangt de zwemmer een herinnering om de boete alsnog omgaand te voldoen. Indien de boete in dit geval niet binnen 7 dagen wordt voldaan ontvangt de zwemmer een herinneringsmail met het verzoek om binnen 1 week alsnog tot betaling van het verschuldigde bedrag, verhoogd met administratiekosten, over te gaan. Indien het bedrag dan wederom niet wordt voldaan, zal de kwestie worden overgedragen aan de penningmeester van het bestuur. Het uitblijven van betaling van de boete door de zwemmer zal leiden tot ontzegging van deelname aan trainingen en wedstrijden.
 11. De zwemcommissie zal bijhouden wie (te) vaak afmeldt. Het (te) vaak afmelden kan ertoe leiden dat een zwemmer niet meer wordt uitgenodigd voor een wedstrijd en/of een andere zwemmer, die wèl regelmatig wedstrijden zwemt, voorrang krijgt.


HOOGTE VAN DE BOETES IN HET SEIZOEN 2018-2019

 

Boete voor te laat afmelden, (Binnen 24 uur vóór aanvang van de regiowedstrijd
danwel tijdens de regiowedstrijd)
NG € 2,90 per wedstrijd
Boete voor niet afmelden. NGZA € 9,50 per start
Wedstrijdkosten. . € 2,00 per wedstrijd
Boete van de vereniging. . € 5,00 per wedstrijd
Administratiekosten. . € 3,00 per rappelmail

 

 

BETAALWEDSTRIJD

 

Indien een wedstrijd wordt gehouden waarvoor een eigen bijdrage verschuldigd is, dient deze bijdrage uiterlijk maandag vóór de wedstrijddag te worden overgemaakt op rekeningnummer NL71 RABO 0301 2672 94 ten name van Zwem en Waterpolovereniging Van Vliet Barracuda te Nieuwerkerk aan den IJssel.

 

 

AFMELDTELEFOON

 

Mocht de zwemmer onverwacht op het laatste moment niet (tijdig) op een wedstrijd kunnen komen, dan moet de zwemmer dit doorgeven via de afmeldtelefoon, nummer 06 -29936780 (zet dit nummer in je mobiele telefoon). De ploegleiding bij de betreffende wedstrijd wordt vervolgens op de hoogte gesteld van het bericht. De afmeldtelefoon is alleen bereikbaar op wedstrijddagen.
Afmeldingen op de wedstrijddag zelf die naar het emailadres Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. worden gezonden, worden niet in behandeling genomen en derhalve niet verwerkt.


Laatst aangepast op donderdag, 18 april 2019 07:07
 
© 2019 Barracuda
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.