Afmeldregels 1. Uitnodigingen voor wedstrijden worden circa 3 tot 4 weken van tevoren op de website van NIEMO BARRACUDA geplaatst onder het kopje 'Wedstrijdzwemmen' - Wedstrijden'. De (ouder(s)/verzorger(s) van de) zwemmers dienen zich op de hoogte te stellen van de uitnodigingen op de website.
 2. Tevens wordt de uitnodiging verstuurd naar het bij de zwemcommissie bekende emailadres.
 3. Bij de uitnodiging wordt aangegeven tot welke datum afgemeld kan worden. Afmelden kan uitsluitend door invulling van het afmeldformulier op de website onder het kopje "Wedstrijden" (button: Afmelden). Afmelding op andere wijze wordt niet geaccepteerd.
 4. De zwemmer dient zich persoonlijk voor iedere wedstrijd afzonderlijk af te melden, ook als de zwemmer te kennen heeft gegeven dat hij/zij een (langere) tijd niet kan deelnemen aan wedstrijden (denk hierbij aan tentamens/examens). De zwemmer blijft zelf verantwoordelijk voor tijdige afmelding.
 5. De zwemmer kan zich ook voor één bepaalde slag/afstand afmelden.
 6. Indien de zwemmer zich na de uiterste afmelddatum afmeld (tussen 3 dagen en 24 uur vo6r aanvang van de wedstrijd), wordt de zwemmer met de code AFGEM op de uitslag vermeld. De zwemcommissie kan in dit geval wedstrijdkosten in rekening brengen. Een eventuele eigen bijdrage - in geval van een betaalwedstrijd - blijft in dit geval wel verschuldigd.
 7. In geval van een regiowedstrijd (minioren-juniorencircuit, junioren-jeugd-senioren circuit, niveauwedstrijd, regiocompetitie, lange afstand kampioenschap en regiokampioenschappen e.d.) geldt de standaard KNZB-regel: Indien de zwemmer zich binnen 24 uur voor aanvang van de wedstrijd dan wel tijdens de wedstrijd afmeldt, wordt de zwemmer met de code NG op de uitslag vermeld. De KNZB legt in dit geval een boete op die door de zwemcommissie aan de zwemmer zal worden doorberekend, verhoogd met een bedrag aan wedstrijdkosten. Een eventuele eigen bijdrage - in geval van een betaalwedstrijd - blijft in dit geval ook verschuldigd.
 8. In afwijking van de onder 7 genoemde standaard KNZB-regel geldt voor de overige wedstrijden (vierkampen, LAC, nationale zwemcompetitie en dergelijke) het navolgende: Indien de zwemmer zich binnen 24 uur voor aanvang van de wedstrijd dan wel tijdens de wedstrijd afmeld, wordt de zwemmer met de code AFGEM op de uitslag vermeld. De KNZB legt in dit geval geen boste op. Een eventuele eigen bijdrage - in geval van een betaalwedstrijd - blijft in dit geval wel verschuldigd.
 9. Indien de zwemmer zich helemaal niet afmeldt van de wedstrijd, wordt de zwemmer met de code NGZA op de uitslag vermeld. De KNZB legt in dit geval een boete op die door de zwemcommissie aan de zwemmer zal worden doorberekend, verhoogd met wedstrijdkosten en een boete namens de vereniging. Een eventuele eigen bijdrage - in geval van een betaalwedstrijd - blijft in dit geval ook verschuldigd.
 10. Een zonder kennisgeving afwezige zwemmer zal door de ploegleiding niet op de ziekbrief vermeld worden.
 11. De opgelegde boete dient binnen 14 dagen na verzending van de email waarin de boete wordt opgelegd te worden betaald. Indien de boete niet binnen deze termijn wordt voldaan, ontvangt de zwemmer een herinnering om de boete alsnog omgaand te voldoen. Indien de boete in dit geval niet binnen 7 dagen wordt voldaan, ontvangt de zwemmer een herinneringsmail met het verzoek om binnen een week alsnog tot betaling van het verschuldigde bedrag, verhoogd met administratiekosten, over te gaan. Indien het bedrag dan wederom niet wordt voldaan, zal de kwestie worden overgedragen aan de penningmeester van het bestuur. Het uitblijven van betaling van de boete door de zwemmer zal leiden tot ontzegging van deelname aan trainingen en wedstrijden.
 12. De zwemcommissie zal bijhouden wie (te) vaak afmeld. Het (te) vaak afmelden kan ertoe leiden dat een zwemmer niet meer wordt uitgenodigd voor een wedstrijd en/of een andere zwemmer, die wel regelmatig wedstrijden zwemt, voorrang krijgt.
 
Hoogte van de boetes in het seizoen 2022/2023

Soort boete

KNZB code

Boetebedrag

Boete voor te laat afmelden (binnen 24 uur voor aanvang van of tijdens een regiowedstrijd)

NG

3,55

per wedstrijd

Boete voor het niet afmelden

NGZA

11,50

per start

Wedstrijdkosten

 

2,00

per wedstrijd

Boete van de vereniging

 

5,00

per wedstrijd

Administratiekosten

 

3,00

per rappelmail

 

Betaalwedstrijd

Indien een wedstrijd wordt gehouden waarvoor een eigen bijdrage verschuldigd is, dan dient deze bijdrage uiterlijk maandag voor de wedstrijddag te worden overgemaakt op rekeningnummer NL71 RABO 0301 2672 94 ten name van ZPV Barracuda te Nieuwerkerk aan den IJssel.
 

 

Afmeldtelefoon

Mocht de zwemmer onverwacht op het laatste moment niet (tijdig) op een wedstrijd kunnen komen, dan moet de zwemmer dit doorgeven via de afmeldtelefoon, nummer 06 - 27 52 17 12 (zet dit nummer in je mobiele telefoon). De ploegleiding bij de betreffende wedstrijd wordt vervolgens op de hoogte gesteld van het bericht. De afmeldtelefoon is alleen bereikbaar op wedstrijddagen.

Afmeldingen op de wedstrijddag zelf die naar het emailadres Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. worden gezonden, worden niet in behandeling genomen en derhalve niet verwerkt.

 
 
 

Laatst aangepast op woensdag, 22 februari 2023 20:10
 
© 2024 Barracuda
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.